dawn-default-header-image

Mobile Phone Policy Ukrainian


Політика щодо використання персональних мобільних телефонів та електронних пристроїв

Політика

Використання мобільних телефонів та записуючих пристроїв категорично заборонено у виробничому відділі та прилеглих зонах, в тому числі і не обмежуючись сховищем та завантажувальною платформою.

Співробітникам забороняється переносити мобільний телефон або будь-який інший електронний пристрій у будь-яку частину своєї робочої зони на території підприємства – виробничі цехи/ виробничі приміщення, за винятком телефонів, що видаються компанією Dawn Meats.  В робочий час забороняється використовувати особисті мобільні телефони та будь-які інші особисті електронні пристрої.

Перед тим, як увійти до їх робочої зони, працівники, які приносять свої мобільні телефони до виробничих приміщень, повинні залишати їх вимкненими у своїх шафках у роздягальнях.  В Dawn Meats діє суворе правило «порожньої кишені», згідно з яким всі особисті речі повинні зберігатися в шафках, а не переноситися в виробничий цех в кишенях або іншим чином. 

Зйомка фотографій та (або) відеозаписів у будь-якому місці на території підприємства компанії працівниками, які використовують мобільні телефони та (або) інші електронні пристрої, наприклад, записуюче обладнання чи камери, категорично забороняється.  До будь-якого співробітника, який порушить це правило, буде застосована дисциплінарна процедура аж до звільнення.

Співробітники зобов’язані забезпечити власне дотримання цієї політики.

Відвідувачі

Всіх відвідувачів на території підприємства повинен супроводжувати представник Dawn Meats.  Відвідувачам підприємства забороняється брати з собою мобільні телефони, коли вони йдуть до виробничих приміщень.  Менеджери, які запрошують відвідувачів на територію підприємства, зобов’язані повідомити їм, що використання мобільних телефонів або електронних пристроїв будь-якого типу в виробничих цехах заборонено.  Відвідувачам також слід повідомити, що фотографування на території підприємства суворо заборонено.  Менеджери повинні забезпечити дотримання відвідувачами цього правила.  Для відвідувачів слід передбачити можливість залишати свої телефони чи інші електронні пристрої в безпечному та надійному місці, коли вони йдуть до виробничих приміщень.

Використання особистих мобільних телефонів для особистих дзвінків або текстових повідомлень

Доступ до особистих мобільних телефонів і користування ними можливі лише під час перерв і лише в роздягальнях, їдальні, на автостоянці або в зоні для паління.  Їх використання заборонено у всіх інших зонах на території підприємства.  Працівники не повинні користуватися своїми телефонами, поки вони дійсно не будуть перебувати у відповідних зонах.  До будь-якого працівника, який порушить цю вимогу, буде застосована дисциплінарна процедура аж до звільнення.

Право на обшук

Щоб забезпечити повне дотримання відповідної процедури, компанія залишає за собою право проводити випадкові зупинки та обшуки, коли працівники залишають виробничий цех. 

Порушення політики

Будь-яке порушення або відмова дотримуватися цієї політики є серйозним дисциплінарним правопорушенням.  До співробітників, у яких буде виявлено мобільний телефон або інший електронний пристрій у виробничому цеху або в будь-якій іншій забороненій зоні на території підприємства в порушення цієї політики, будуть застосовані дисциплінарні заходи аж до звільнення після проведення повного розслідування.

До позаштатних співробітників, тобто відвідувачів або підрядників, які не дотримуються цієї політики, будуть застосовані санкції, які можуть, зокрема, включати розірвання контракту, призупинення обслуговування, виведення з приміщень компанії або інші відповідні дії.

Компанія також залишає за собою право зберігати мобільний телефон або інший електронний пристрій, якщо має підстави вважати, що такі пристрої використовувались таємно в несанкціонованих зонах приміщень компанії всупереч цій політиці, і може передавати їх Gardai для проведення окремого розслідування, якщо буде вважатися, що працівник/позаштатний співробітник, можливо, мав прихований мотив перенести пристрій у заборонену зону з корисливою метою.

Загальні відомості

Компанія не несе відповідальності за втрату особистих речей працівника чи позаштатного співробітника під час їх перебування на території компанії.

Повторний перегляд

Повторний перегляд цієї політики буде здійснюватися з урахуванням практики її попереднього застосування.