dawn-default-header-image

Mobile Phone Policy Croatian


Pravila za osobne mobilne telefone i elektroničke uređaje

Pravilnik

Korištenje mobilnih telefona i uređaja za snimanje strogo je zabranjeno u proizvodnom odjelu i okolnim područjima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prostor za ležanje i utovarni prostor.

Zabranjeno je bilo kojem zaposleniku unositi mobilni telefon ili bilo koji drugi elektronički uređaj u bilo koji dio svog radnog područja na lokaciji – tvorničkoj hali / proizvodnom području – osim telefona izdanih od strane tvrtke Dawn Meats.  Osobni mobilni telefoni ili bilo koji drugi osobni elektronički uređaji ne smiju se koristiti tijekom radnog vremena.

Zaposlenici koji unose svoje mobilne telefone u tvorničke prostore moraju ih ostaviti isključene u svojim ormarićima u svlačionicama prije nego što uđu u svoj radni prostor.  Dawn Meats ima strogo pravilo „praznih džepova“ prema kojem sav osobni posjed mora biti ostavljen u ormarićima, i ne smije se u džepovima ili na drugi način unositi u tvorničke hale. 

Snimanje fotografija i / ili videozapisa bilo gdje unutar bilo koje lokacije tvrtke od strane zaposlenika koji koriste mobilne telefone i / ili druge elektroničke uređaje, na primjer opremu za snimanje ili kamere, strogo je zabranjeno.  Bilo koji zaposlenik za kojeg se utvrdi da krši ovo pravilo podliježe disciplinskim postupcima koji mogu uključivati otkaz.

Odgovornost je zaposlenika osigurati poštivanje ovoga pravila.

Posjetitelji

Sve posjetitelje na lokaciji mora pratiti predstavnik tvrtke Dawn Meats. Posjetiteljima lokacije neće biti dopušteno ponijeti mobilne telefone sa sobom kad uđu u proizvodna područja.  Odgovornost je menadžera koji primaju posjetitelje da ih savjetuju o tome da mobilni telefoni ili elektronički uređaji bilo koje vrste nisu dopušteni u tvorničkim halama.  Posjetitelje također treba obavijestiti da je strogo zabranjeno fotografiranje na lokaciji.  Menadžeri moraju osigurati da se posjetitelji pridržavaju ovog pravila.  Treba osigurati da posjetitelji ostave svoje telefone ili druge elektroničke uređaje na sigurnom mjestu ako idu u proizvodna područja.

Korištenje osobnih mobilnih telefona za osobne pozive ili SMS poruke

Osobnim mobilnim telefonima može se pristupiti i koristiti ih samo tijekom pauza i samo u svlačionicama, menzi, parkiralištu ili prostoru za pušače.  Njihova je uporaba zabranjena u svim ostalim dijelovima lokacije.  Zaposlenici ne smiju koristiti svoje telefone sve dok stvarno nisu na tim područjima.  Bilo koji zaposlenik koji krši ovo pravilo podliježe disciplinskim postupcima koji mogu uključivati otkaz.

Pravo traženja

Tvrtka zadržava pravo nasumičnog zaustavljanja i pretraživanja dok zaposlenici napuštaju tvorničku halu kako bi osigurala potpuno poštivanje ovog postupka. 

Kršenje pravila

Svako kršenje ili odbijanje poštivanja ovoga pravila predstavlja ozbiljni prekršaj koji podliježe disciplinskom postupku.  Zaposlenici za koje se utvrdi da posjeduju mobilni telefon ili drugi elektronički uređaj u tvorničkoj hali ili u bilo kojem drugom zabranjenom području na lokaciji, kršeći pritom ovo pravilo, bit će podvrgnuti disciplinskim mjerama koje, nakon potpune istrage, mogu uključivati i otkaz.

U slučaju osoba koje nisu zaposlenici, tj. posjetitelja ili izvođača radova koji se ne pridržavaju ovoga pravila, izreći će se sankcije koje, u određenim okolnostima, mogu uključivati raskid ugovora, obustavu usluge, isključenje iz prostorija tvrtke ili druge odgovarajuće radnje.

Tvrtka također zadržava pravo zadržati mobilni telefon ili drugi elektronički uređaj ako ima razloga vjerovati da su takvi uređaji tajno korišteni u neovlaštenim područjima prostora tvrtke suprotno ovom pravilu i isti mogu proslijediti policiji u svrhu zasebne istrage ako se vjeruje da je zaposlenik / osoba imao skriveni motiv za unošenje uređaja u zabranjeno područje.

Općenito

Tvrtka neće snositi nikakvu odgovornost za gubitak osobnih stvari zaposlenika ili osoba koje nisu zaposlenici dok se nalaze na posjedu tvrtke.

Pregledavanje

Ovaj pravilnik bit će provjeren s vremena na vrijeme kako bi se uzela u obzir praktična iskustva vezana uz ovaj pravilnik.